Αίτηση υποψηφίων μεταδιδακτόρων

Αίτηση υποψηφίων μεταδιδακτόρων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με βάση τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο έως και την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59.